Blog

Nadzór nad budową domu prefabrykowanego

Nadzór nad budową domu prefabrykowanego – kierownik budowy

Kierownik budowy jest to osoba, która obowiązkowo musi zostać zatrudniona w momencie przystępowania do budowy domu jednorodzinnego. Musi on posiadać właściwe uprawnienia. Zaświadcza, że będzie sprawował nadzór nad budową i złoży odpowiednie oświadczenia dołączone do zawiadomienia o rozpoczęciu prac złożonych w PINB.

Na rozpoczęcie budowy mamy trzy lata od dnia zgłoszenia. Uzyskując pozwolenie na realizację musimy udać się do Starostwa Powiatowego aby zgłosić rozpoczęcie prac budowy w terminie nie późniejszym nić siedem dni przed rzeczywistym jej rozpoczęciem. Do zgłoszenia dołączyć trzeba oświadczenie kierownika budowy, harmonogram etapów budowy oraz planową datę zakończenia prac.

Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie robót w sposób zgodny z projektem oraz sztuką budowlaną. Dba o warunki oraz o respektowanie przepisów BHP. Kontroluje jakość i dopuszczenie materiałów do wykorzystania w budownictwie. Dokonuje adnotacji w dzienniku budowy odzwierciedlających postęp robót, zgłasza uwagi itp.
Gdy mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi robotami instalacyjnymi, do nadzorowania będzie potrzebny kierownik z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy ma obowiązek sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając przy tym specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Na kierowniku budowy w szczególności ciąży obowiązek reagowania i eliminowania ryzyka wypadków na budowie. W sytuacji, gdy jest to możliwe, kierownik budowy może zgłosić się do Inwestora w sprawie zmiany rozwiązań projektowych, których wdrożenie znacząco poprawi bezpieczeństwo pracowników na budowie.

Najistotniejszym aspektem jest dobór osoby, która jest kompetentna i posiada doświadczenie w budowie domów prefabrykowanych. Ze względu na fakt, że budowa energooszczędnych domów jest stosunkowo nowym trendem, często znalezienie odpowiedniego kandydata, na tak ważne stanowisko, nie należy do najprostszych. Dodatkowo jest to znaczący koszt, który należy kalkulować przy całej realizacji budowy.

Czasami, zgodnie z prawem budowlanym i wytycznymi rejonowymi, niezbędne jest powołanie dodatkowo inspektora nadzoru inwestorskiego,  gdy już zostanie zatrudniony musi to zostać zgłoszone do PINB oraz odnotowane w dzienniku budowy.

Przystępując do budowy domu  jednorodzinnego mamy dwie możliwości działania. Jedną z możliwości jest zatrudnienie kierownika budowy przez inwestora, drugą jest powołanie kierownika budowy ze strony Generalnego Wykonawcy. W naszej firmie istnieje możliwość, iż to my bierzemy na siebie odpowiedzialność za plac budowy oferując to w pakiecie realizacji.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this