Blog

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu to najważniejszy krok jak i najistotniejszy element budowy, więc musi być on jak najlepiej przemyślany i sprawdzony. Kupowanie na szybko nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nie każda działka będzie odpowiednia do wybudowania domu marzeń. Inwestycja ta wiąże się z dość wysoką ceną – zróżnicowaną w zależności od lokalizacji wybranej działki.  Przygotowując się do podjęcia decyzji o zakupie danej działki należy skupić się przede wszystkim na:

  • wyborze miejsca,
  • wyborze gruntu,
  • powierzchni działki,
  • kształcie działki,
  • usytuowaniu,
  • mediach,
  • cenie,
  • infrastrukturze.

Przy wyborze miejsca pomóc nam może MPZP, dzięki któremu można się dowiedzieć o ewentualnych ograniczeniach, warunkach środowiskowych bądź o zakazach dotyczących budowy na danym terenie.  Niekiedy jednak może zdarzyć się, że danego terenu nie ma w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku należy udać się do właściwych organów w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Wybierając grunt należy zwrócić uwagę czy działka nie jest położona na różnego rodzaju osuwiskach, terenach zalewowych czy nierównościach. Rzędne działki z mapy do celów projektowych pozwolą nam określić, czy nie trzeba robić dodatkowych nasypów.  Zaleca się dokonanie pomiarów gruntu przez geodetę w formie badań.  Przed rozpoczęciem pracy nad płytą fundamentową, często niezbędne jest wykonanie drenażu tzn. osuszenie gruntu oraz wyrównanie terenu przy użyciu ciężkiego sprzętu.

Wypis z rejestru gruntów uzyskać można w wydziale geodezji urzędu miasta lub gminy bądź w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wypis zawiera informację o rodzaju gruntu działki. Świadomość ta jest bardzo istotna, ponieważ zdarza się że dodatkowo należy odrolnić jakąś część działki, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Wybierając powierzchnie działki przede wszystkim trzeba pamiętać o minimalnych parametrach granic danej działki budowlanej. Nietypowe kształty powodują wyzwanie dla prowadzenia projektu. Należy pamiętać, że posadowienie budynku możliwe jest do wykonania w określonych odległościach od granicy sąsiadującej działki.

Jeżeli wprowadzamy instalację fotowoltaiczną, szczególnie istotną kwestią staje się ustawienie działki względem stron świata.  Strona południowa jest najbardziej optymalna dla uzyskania przyszłych zysków.

Sprawdzić należy także infrastrukturę działki, to czy w pobliżu znajdują się sklepy czy przystanki komunikacji miejskiej, czy w pobliżu mamy szkołę i odpowiedni dojazd do naszej działki.  Najkorzystniejszym rozwiązaniem dojazdowym jest, aby droga dojazdowa była drogą publiczną.

Sporym kosztem okazać się może doprowadzenie przyłącza prądu bądź gazu na tereny oddalone. Najlepszy będzie zakup działki budowlanej, do której prowadzą już wszystkie media tj. woda, prąd, gaz, kanalizacja.  Nieuzbrojona działka to dodatkowy koszt.

Niekiedy okazać się może, że przed rozpoczęciem budowy potrzebne będą dodatkowe pozwolenia czy dokumenty. Sytuacja taka może wiązać się z długim czasem oczekiwania na wymagane pozwolenia. Aby nie wydłużać czasu budowy należy unikać czekania do ostatniej chwili.

Podsumowując, zakup działki jest „fundamentem” i bazą wyjściową do dalszych inwestycji. Z tego powodu najlepszym pomysłem jest kontakt z odpowiednim prawnikiem i rozpoczęcie współpracy z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprzedażą nieruchomości.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this