Blog

Ostatnie formalności przed zamieszkaniem

Ostatnie formalności przed zamieszkaniem

Moment, w którym kończy się budowa domu nie stanowi chwili, w której można się do tego domu wprowadzić. Takie działanie byłoby niezgodne z przepisami prawa budowlanego w Polsce. Złamanie przepisów jest z kolei powiązane z karami finansowymi. Przed rozpoczęciem przeprowadzki warto dowiedzieć się, co należy zrobić aby dopilnować wszystkich formalności.

Sytuacja związana z zakończeniem budowy domu jest odpowiednio opisana w prawie budowlanym. Przepisy odnoszą się m. in. do tematu oddania budynku do użytkowania czy też pozyskania pozwolenia na użytkowanie.

Aby zgłosić zakończenie budowy domu należy udać się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W przypadku, gdy w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia wniosku nie otrzyma się ewentualnych zastrzeżeń, oznacza to iż możliwe jest zamieszkanie w nowym miejscu. Zgłoszenie musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia budowy.

W przypadku niezgłoszenia zakończenia budowy, spodziewać się można konsekwencji prawnych w postaci kary administracyjnej mogącej wynieść 10 tys. złotych. Kwota ta stanowi iloczyn stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu oraz współczynnika wielkości obiektu oraz podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Do wniosku o użytkowanie domu należy dołączyć dokumenty takie jak:

  • oznaczenie nieruchomości,
  • powołanie tytułu własności nieruchomości,
  • wskazanie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych.

Istnieją dokumenty które trzeba komplementować podczas budowy. Są nimi m. in. dziennik budowy, który zawiera wszystkie adnotacje o niepożądanych okolicznościach czy zapisy o czynnościach i przebiegu budowy, jak i również oświadczenie kierownika budowy, które ma na celu potwierdzenie przebiegu prac zgodnie z planem. W momencie wystąpienia odstępstw od projektu, uwagi takie należy uwzględnić w oświadczeniu.

Przy zakończeniu budowy koniecznym będzie również oświadczenie od kierownika budowy dotyczące doprowadzenia terenu do porządku tj. o bezpieczeństwie i swobodzie korzystania z terenu.

Inwestor musi także sporządzić oświadczenie o odpowiednim zagospodarowaniu przyległych terenów, w momencie gdy korzystanie z domu jest w jakimś stopniu zależne od tego zagospodarowania.

Niezbędnym jest wpis do księgi wieczystej, który ukazuje stan prawny nieruchomości. Wpisu dokonuje się poprzez złożenie wniosku do Sądu Rejonowego.

Wspomnieć również trzeba o kosztach związanych z odbiorem domu. Zaliczyć tu możemy kontrolę instalacji gazowej, która wynosi około 400 zł, podobnie jak kontrola kominiarska. Inwentaryzacyjna mapa geodezyjna to koszt w przedziale 700 – 1000 zł, a koszt certyfikatu energetycznego to ok. 400 – 1000 zł.

Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu nowego roku, po roku, w którym budowa domu została ukończona bądź rozpoczęto użytkowanie.

Po spełnieniu wszystkich wspomnianych formalności można już wprowadzać się do nowo wybudowanego domu i cieszyć się zakończoną budową.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this